60 PLN 45' Cały cennik

 Nauka i doskonalenie pływania dzieci, młodzieży i dorosłych !

DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH SWOJĄ PRZYGODĘ Z PŁYWANIEM 

DLA ZAAWANSOWANYCH PŁYWAKÓW

PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNE DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA AWF I RATOWNICTWO  

Dlaczego Warto pływać ? 

Dlaczego dzieci powinny uczyć się pływać ?