60 PLN 45' Cały cennik

 Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych !

dlaczego Warto pływać ? 

Dlaczego dzieci powinny uczyć się pływać ?

Przygotowanie do egzaminu wstępnego na AWF i ratownictwo